mest information om järn

Järn är ett metalliskt grundämne. Det latinska ordet för det är ferrum och symbolen är Fe medan dess atomnummer är 26. Det är den vanligaste ferromagnetiska material i vår vardag. Dess rena former av enskilda kristaller är mjuka och tillsats av mindre mängder föroreningar såsom kol stärker det. Det är det vanligaste grundämnet i kärnorna av planeter som Jorden. Sin rena form är sällan finns på ytan av jorden eftersom det oxiderar lätt i närvaro av syre och fukt. Ta bort syret från malmer genom kemisk reduktion hjälper till att få metalliskt järn.

Kärnor av järnatomer har den näst högsta bindningsenergier per nukleon. Det är ett nödvändigt element som används av nästan alla levande organismer. Undantag från dessa finns flera organismer som lever i järn fattiga miljöer och element användningsområden såsom mangan istället för katalys.

Dess mekaniska egenskaper och legeringar utvärderas med hjälp av olika mätningar såsom Brinell test Rockwell provningsresultat etc. forskning syfte rena enkristaller av samma är mjukare än aluminium medan endast tillsats av 10 delar per miljon av kol fördubblar dess styrka. Den renaste industriellt producerade järn har 10-30 Brinell hårdhet.

Det är den sjätte vanligaste grundämnet i universum bildas i agera av nukleosyntesen i massiva stjärnor. Det gör nästan upp cirka 5% av jordskorpan och järn-nickellegering utgör cirka 35% av jordens massa. Järn finns i jordskorpan är oftast kombinerat med syre som järnoxid mineraler som hematit och magnetit.